Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (48)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2022 (1)
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Prestiżowe sprawy

2016-06-17

Przepis "nieznośny" nie może być stosowany NSA I FSK 1897/14 i I FSK 1898/14

Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się sprawą, której początki sięgają lat 2004-2011.

Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się pierwszą "częścią" przepisu, który właśnie teraz okazało się ostatecznie i prawomocnie, że jest w całości "nieznośny", a jako taki nie może być podstawą prawną dla oczekiwania przez organy skarbowe legitymowania się dokumentami wymienionymi w § 7c, ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (następnie w okresie 01-12-2008 do 31-12-2009 był to §11, ust. 2, pkt 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r., a od 01-01-2010 jest to §10, ust. 2, pkt 1 i 2 rozporzadzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż odpowiednio dostosowane oświadczenie, o którym stanowi ten przepis nie zostało promulgowane w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Co do par. 7c, ust. 2, pkt 1 tego przepisu rozpozrądzenia, to już od 10 listopada 2010 r. - wyrok NSA w sparwie pod sygn.akt I FSK 1981/09 - wiemy, że przepisy polskiego rozporządzenia zobowiązujące podatnika do stosowania "świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego" dla celów innych podatków pośrednich niż akcyza, jako niedostoswanego zgodnie z procedurą UE są niezgodne z prawem. Pozostało jednak nierozstrzygniete przez sądy zagadnienie dotyczące tego, czy za zamówienie i specyfikację świadczonych usług (warunek wymieniony w ust. 2 tego par. 7c, ust 2 rozporządzenia) można uznać umowę, zamówienie i specyfikację podpisane przez Posła do Parlamentu Europejskiego

NSA wskazał, że podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz Posła do Parlamentu Europejskiego świadczy je na rzecz instytucji do której stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, a zatem umowa, zamówienie i specyfikacja podpisane przez Posła do PE są wystarczające dla stwierdzenia, że warunek w tym drugim punkcie wymieniony, jako konieczny, jest spełniony.

Tym samym po niemal dekadzie od chwili wszczęcia procesu o odzyskanie przez naszych Klientów niesłusznie zapłaconych podatków, kończymy ten maraton udowadniając ponad wszelką wątpliwość, że przepisy wspomnianego rozporządzenia w zakresie warunków dla uznania, że podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla świadczonych usług, w całości stanowią przepis "nieznośny", który nie może być stosowany tak jak sobie chciałyby organy podatkowe.

( Wróć do listy )

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .