Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (47)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (13)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)

O kancelarii

Kancelaria Doradztwa Podatkowego PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. powstała w 2004 r. i od samego początku stara się świadczyć swoim Klientom szeroki wachlarz usług.

Prowadzimy sprawy przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie doradztwa podatkowego i usług księgowych. Partnerzy kancelarii w ramach indywidualnej praktyki prowadzą również postępowania mediacyjne na zlecenie sądów i prokuratury.

Wspólnicy Spółki są doradcami podatkowymi wpisanymi na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Minister Finansów Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 8 czerwca 2006 r. postanowił dokonać wpisu Spółki do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

O doradcach podatkowych GRUPY PJH można sie dowiedzieć więcej wybierając w stopce strony poszczególne zakładki.

Aktualności


Wynagrodzenie minimalne w roku 2024

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. W związku z tym w 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie aż dwa razy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.9.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893):

od 1.1.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł;
od 1.7.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł.

https://legalis.pl/minimalne-wynagrodzenie-dwa-razy-w-gore-w-2024-r/

Stanowisko w sprawie zmiany formy opodatkowania za rok 2022

Przemysław Jakub Hinc

Szanowni Państwo,

w mediach, po wypowiedziach prominentnych przedstawicieli rządu, rozgorzała dyskusja na temat zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Pozwalam zatem sobie również zabrać głos w tej dyskusji.

Zapraszam do lektury całego tekstu, który zamieszczam tutaj i jest dostępny po przejściu dalej.

Tu zamieszczam tylko podsumowanie dla mniej zainteresowanych szczegółami.

"Trwająca ciągła ingerencja ustawodawcy w system prawa daninowego (podatkowego, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) stanowi naruszenie zasad: stałości, pewności i przewidywalności prawa daninowego, w tym zwłaszcza podatkowego. Niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność prawa podatkowego i szerzej daninowego stanowi też rażące i ciężkie naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i wypływającej z niej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji. Tym niemniej, skoro sprawy przybrały taki obrót, że niemożliwym jest dalsze utrzymanie „podatkowej” części „Polskiego Ładu” bez zagrożenia wykonania przez podatników i płatników nałożonych ustawą obowiązków i nie można zasadnie twierdzić, że „umowa” jaką państwo zawarło z podatnikami (i zobowiązanymi do zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne), to pojawiła się przestrzeń dla głębokiej ingerencji w przepisy ustaw o podatku chodowym oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i umożliwienia zobowiązanym do ponoszenia ciężarów publicznych ponownego wyboru formy opodatkowania i rozliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus. Tym samym państwo powinno umożliwić podatnikom dokonanie w terminie do złożenia zeznania podatkowego za rok 2022 ponownego wyboru formy opodatkowania na podstawie odpowiednich ksiąg podatkowych oraz rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania podatkiem dochodowym.
Jednocześnie nie można znaleźć wystarczającego uzasadnienia do wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, gdyż takie rozwiązanie wprowadziłoby tylko dodatkowy chaos i zdestabilizowało w stopniu ciężkim cały obszar prawa daninowego, przy czym wcale nie gwarantowałoby tego, że w roku 2022 nie zostaną wprowadzone inne zmiany, w innych przepisach, które jednak będą miały wpływ na decyzje podatnika co do wybranej przez niego formy opodatkowania".


Przemysław Jakub Hinc
doradca podatkowy

( Czytaj dalej )

Faktury bez NIP a odliczenie VAT

PJH

W przypadku gdy paragon nie jest uznawany za fakturę, nie jest możliwe odliczenie podatku VAT. Nie może on również stanowić kosztu podatkowego, stąd paragon księgowany jest w kwocie netto.

( Czytaj dalej )

Kancelaria nieczynna 27 - 29-12-2023 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Szanowni Państwo

w dniach 27- 29 12-2023 r. kancelaria będzie nieczynna. Życzymy Państwu oddechu w czasie Świąt i szampańskiej zabawy Sylwestrowej.

Zapraszamy z dokumentami już w poniedziałek 2 stycznia 2024r r., od godz. 08,00.

Dokumenty do rozliczenia można też przesłać pocztą lub poprzez kuriera.

Zespół
PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
spółka doradztwa podatkowego

1
2
3
4
5
Ostatnia »
( strona 1/19 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .