Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (49)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (11)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Aktualności / Terminy dla klientów PJH

TERMINY PŁATNOSCI ZA USŁUGĘ

Zapłata za usługę powinna nastapić w terminie do 10 dnia od daty wystawienia faktury. Termin wystawienia faktury wynika z umowy z Klientem.

Prosimy o dokonywanie płatności w terminie.
PKO BP S.A. III/O Poznań
nr rachunku firmowego 39 1020 4027 0000 1102 0511 6332

W przypadku braku zapłaty umowa moze zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, a zaległa zapłata ściągnięta w trybie egzekucyjnym.

Usługa nie będzie wykonywana w przypadku zaległości przekraczających 2 miesiące do czasu spłaty długu.

TERMINY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW i ZAŁATWIANIA SPRAW

PJH

Dokumenty podlegajace rozliczeniu powinny być zgodnie z umową dostarczone zawsze do 7 dnia miesiąca następujacego po miesiącu rozliczanym (przykład: dokumenty do rozliczenia za 06-2010 powinny być dostarczone do Kancelarii do 7 lipca 2010r.) Dostarczenie po tym terminie dokumentów zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za błędy.

Kancelaria sprawę Klienta załatwia w ciągu trzech dni roboczych, od chwili kiedy posiada jej zupełnie wyjaśniony stan faktyczny i prawny. W sprawach wymagających gromadzenia dowodów lub dalszego wyjaśnienia sprawa może być załatwiona z przekroczeniem trzydniowego terminu, lecz bez zbędnej zwłoki.

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

PJH

Godziny otwarcia Kancelarii

od poniedziałku do czwartku od 9,00 do 17,00;
w piątki od 9,00 do 16,00.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Kancelarii
PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
spółka doradztwa podatkowego

( strona 1/1 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .