Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (53)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

 

Terminy i stawki ZUS

Przypominamy Szanownym Klientom o obowiązku opłacania w terminie podatków i składek na ZUS.

Terminy ZUS:

 • osoba opłacająca składkę wyłącznie za siebie: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.
 • osoba opłacajaca składkę za siebie i pracowników, oraz wspólnicy spółek osobowych opłacajacy składki za pracowników i za siebie, a także spółki prawa handlowego opłacajace składki za pracowników (np. Spółka z o.o., Spółka komandytowa, Spólka Akcyjna): do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

   

   

  UWAGA


  OD      01-01-2018    składki na ZUS każdy płatnik opłaca sam na jedno indywidualne konto.

   

  Na stronie Kancelarii w zakładce "Logowanie dla Klienta" podajemy nadal składki w trzech częściach - na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy te trzy kwoty samodzielnie dodać i wpłacić jedna kwotą do ZUS.

  Składki za grudzień 2017 r. opłacane są łacznie na jedno konto zgodnie z nowymi zasadami.

   

   składki na rok 2019 (styczeń - grudzień)

    (Pełen ZUS)

   

  Rodzaj składki

  Z dobrowolnym 
  ubezpieczeniem
  chorobowym

  Bez dobrowolnego
  ubezpieczenia 
  chorobowego

  Ubezpieczenia społeczne **

  904,60 zł

  834,55 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne

  342,32 zł

  342,32 zł

  Fundusz Pracy 

  70,05 zł 

  70,05 zł

  SUMA

  1316,97 zł

  1246,92 zł


   (Obniżony ZUS)

   

    

  Rodzaj składki

  (obniżony)

  Z dobrowolnym 
  ubezpieczeniem
  chorobowym

  Bez dobrowolnego
  ubezpieczenia 
  chorobowego

  Ubezpieczenia społeczne **

  213,57 zł

  197,03 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne

  342,32 zł

  342,32 zł

  FP (w niektórych przypadkach)

  ustala się wysokość

  indywidualnie

  SUMA

  555,89 zł

  539,35 zł

   

   

  ARCHIWUM

   

  2017

   

  Wysokość składek od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy jednoosobowych spółek z o.o.:

   

  Podstawa naliczenia składek: 2.557,80 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne


  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017 (Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM)

  ZUS 51   812,61 zł

   

  od 01-01-2017 do 31-12-2017 (BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO)

  ZUS 51   749,94 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne


  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017

  ZUS 52   297,28 zł

   

  Rodzaj składki: FPiFGSP


  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

  za 01-01-2017 do 31-12-2017

  ZUS 53   62,67 zł

   

  RAZEM:  (Z UB. CHOROBOWYM 1.172,56 zł)

                  (BEZ UB. CHOROBOWEGO 1.109,89 zł)

   

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

   

   

  Podstawa naliczenia składek: 600,00 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne


  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  od 01-01-2016 do 31-12-2016 (z ubezpieczeniem chorobowym)

  ZUS 51   190,62 zł

   

  od 01-01-2016 do 31-12-2016 (bez ubezpieczenia chorobowego)

  ZUS 51   175,92 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne


  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-2016 do 12-2016

  ZUS 52   297,28 zł

   

  RAZEM: (z ubezpieczeniem chorobowym 487,90 zł) - z poniższym zastrzeżeniem

                  (bez ub. chorobowego 473,20 zł) - jw.

   

   

  Rodzaj składki: Fundusz Pracy 


  konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

   

  od 01-2017 do 12-2017

  ZUS 53  14,70 zł

   

  UWAGA

  składkę na Fundusz Pracy wystąpi również u osób opłacających składkę wyłącznie za siebie, gdy przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń a łączna podstawa wymiaru wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. 2.000,00 zł).

    

  2016 r.

   

  Wysokość składek od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy jednosobowych spółek z o.o.:

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-01-2016 do 31-12-2016 (Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM)

   

  ZUS 51   772,96 zł

   

  od 01-01-2016 do 31-12-2016 (BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO)

   

  ZUS 51   713,35 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

   

  za 01-01-2016 do 31-12-2016

  ZUS 52   288,95 zł

   

  Rodzaj składki: FPiFGSP
  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

   

  za 01-01-2016 do 31-12-2016

   

  ZUS 53   59,61 zł

   

   

   

  RAZEM:  (Z UB. CHOROBOWYM 1.121,52 zł)

   

                  (BEZ UB. CHOROBOWEGO 1.061,91zł)

   

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  od 01-01-2016 do 31-12-2016 (z ubezpieczeniem chorobowym)

   

  ZUS 51   176,33 zł

   

  od 01-01-2016 do 31-12-2016 (bez ubezpieczenia chorobowego)

  ZUS 51   162,73 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-2016 do 12-2016

   

  ZUS 52   288,95 zł

   

   

  RAZEM: (z ubezpieczeniem chorobowym 465,28 zł) - z ponizszym zastrzeżeniem

   

                  (bez ub. chorobowego 451,68 zł) - jw.


   

  Rodzaj składki: Fundusz Pracy 
  konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

   

   

  od 01-2016 do 12-2016

  ZUS 53   13,60 zł

   

  UWAGA

  składkę na Fundusz Pracy wystąpi również u osób opłacajacych składkę wyłącznie za siebie, gdy przedsiębiorca posia inne tytuły do ubezpieczeń a łączna podstawa wymiaru wyniesie co najmniej minimale wynagrodzenie za pracę (w 2016 r. 1.850,00 zł).

   

  2015 r. 

  Wysokość składek od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy jednosobowych spółek z o.o.:

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-01-2015 do 31-03-2015

  ZUS 51   757,76 zł

   

  od 01-04-2015 do 31-12-2015

  ZUS 51   754,67 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

   

  za 01-01-2015 do 31-12-2015

  ZUS 52 279,41 zł

  Rodzaj składki: FPiFGSP
  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

   

  za 01-01-2015 do 31-12-2015

   

  ZUS 53 58,20 zł

   

  RAZEM: 1.095,37 zł [od 04-2015   1.092,28 zł]

   

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  od 01-01-2015 do 31-03-2015

   

  ZUS 51   167,47 zł

   

  od 01-04-2015 do 31-12-2015

   

  ZUS 51   166,79 zł

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-2015 do 12-2015

   

  ZUS 52 279,41 zł

   

  RAZEM: 446,88 zł   [ od 04-2015 446,20]

   

   

  Wysokość składek od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy spółek jednosobowych:

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-2014 do 12-2014

  ZUS 51 716,99 zł

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-2014 do 12-2014

  ZUS 52 270,40 zł

  Rodzaj składki: FPiFGSP
  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

  za 01-2014 do 12-2014

  ZUS 53 55,07 zł

   

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  za 01-2014 do 12-2014

  ZUS 51 160,78 zł

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

  za 01-2014 do 12-2014

  ZUS 52 270,40 zł

   

  Wysokość składek od 1 stycznia 2013 r. wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, wspólników spółek osobowych i osoby stanowiące jednoosobowe zarządy spółek jednosobowych:

   

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

                     za 01-2013 do 12-2013 *

  ZUS 51    710,67 zł

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

                    za 01-2013 do 12-2013*

  ZUS 52    261,73 zł

  Rodzaj składki: FPiFGSP
  Nr rachunku: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

                     za 01-2013 do 12-2013*

  ZUS 53      54,58 zł

   

  *) składki w tym kształcie do 31-12-2013

  ZUS obniżony dla osób prowadzących działalność (w okresie pierwszych dwóch lat - które spełniają warunki dla skorzystania z obniżki)

  Rodzaj składki: ubezpieczenie społeczne
  Nr rachunku: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

                    za 01-2013 do 12-2013*

  ZUS 51    153,12 zł

  Rodzaj składki: ubezpieczenie zdrowotne
  Nr rachunku

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .