Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (53)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

Tabela opłat: część. 2

 

Lp.

usługa

Ilość dokumentów

Wartość wynagrodzenia (netto)

 

Księgi rachunkowe

 

 

22

Księgi rachunkowe

Do 40 księgowań/m-c.

800,00

23

Księgi rachunkowe

Od 41 do 80 księgowań/m-c.

1.500,00

24

Księgi rachunkowe

Od 81 do 150 księgowań/m-c.

2.200,00

25

Księgi rachunkowe

Pow. 150 księgowań/m-c.

Ustalane indywidualnie

26

Sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS, informacja dodatkowa)

Za każde sprawozdanie

Wynagrodzenie jak za ostatni m-c rozliczany.

27

Przygotowanie uchwał do KRS zatwierdzających sprawozdanie finansowe

Za każdy protokół

Od 50,00

za uchwałę

28

Sprawozdanie zarządu za rok obrachunkowy

Za sprawozdanie

Od 200,00

 

Deklaracje i JPK

 

 

28

JPK-VAT, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27, VAT-9M

Za każdą deklarację

10,00

29

PIT-16A, PIT-28, PIT-B, PIT-36, PIT-36L (wyłącznie dochodami z działalności gospodarczej), CIT-8

 

-0-

30

PIT-36 (z dochodami innymi niż z działalności), PIT-37, PIT-38, PIT-39

Za każdą deklarację

Od 50,00

31

PIT-36 z dochodami zagranicznymi

 

Od 200,00

32

Inne JPK

Za każdy plik

30,00

 

Rozliczenie wynagrodzeń i ZUS (jeśli nie są objęte umową)

 

 

33

Rozliczenie wynagrodzeń pracownika na podstawie informacji od pracodawcy i składek na ubezpieczenia w ZUS (lista płac, deklaracja ZUS-RCA/RSA)

Za każdą osobę/m-c.

50,00

34

Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy ( w tym wspólnika s.c., sp. jawnej i sp. komandytowej lub osoby współpracującej) ZUS-DRA

Za każdą osobę/m-c.

30,00

35

Przygotowanie ZUS-Z3, ZUS-3B, ZUS-Z15

Za każdy druk

30,00

36

PIT-4R, PIT8AR, IFT-1, PIT-11

Za każdy druk

150,00

37

Zgłoszenie oraz aktualizacja danych w ZUS (ZUA, ZWUA, ZPA, ZWPA itp.)

Za każde zgłoszenie

30,00

 

     
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .