Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (53)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

Tabela opłat część 3

 

Lp.

usługa

Ilość dokumentów

Wartość wynagrodzenia (netto)

 

Inne

 

 

38

Monit e-mail/telefoniczny/listem poleconym

Za każdy monit

20,00

39

Wezwanie do zapłaty

Za każde

50,00

40

Przypomnienie o terminie dostarczenia dokumentów do rozliczenia

 

20,00

41

Odblokowanie wstrzymanych usług

 

100,00

42

Konsultacje z doradcą podatkowym

Za 1 godz.

Od 150,00

43

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG

 

100,00

44

Sprawozdawczość do GUS (część wypełniana na podstawie prowadzonych ksiąg, rozliczeń)

 

50,00

45

Wniosek o interpretację podatkową

 

Indywidualnie, nie mniej niż 350,00

46

Przygotowanie danych do banku/leasingu na podstawie prowadzonych rozliczeń

 

30,00

47

Obsługa kontroli podatkowej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

Od 200,00

48

Drukowanie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Za każdy dokument

5,00

49

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Za każde

17,00

50

Księgowanie faktur walutowych

Dopłata/szt.

5,00

51

Przesłanie dokumentów do klienta w celu ich archiwizacji (kurier, poczta)

 

Od 25,00

52

Dostarczenie dokumentów po terminie, co wymusza wykonanie umówionej usługi w skróconym terminie

Za każdy dokument

2,00

53

Korekta ksiąg i rozliczeń, plików JPK oraz deklaracji, gdy do ich powstania nie przyczynił się Zleceniobiorca

Za każdy dokument

Taka sama kwota, jak za dokument/czynność korygowaną

54

Rozliczenie operacji walutowych

Za każdą operację

5,00

55

Rozliczenie refundacji do Izby Rzemieślniczej

Za zestaw/ ale nie mniej niż po 10,00 za 1 osobę

50,00/10,00

56

Korespondencja do komornika/poborcy podatkowego

za pismo z załącznikami

30,00

57

Pisma różne (inne od ww.) do organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Za pismo

30,00

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .