Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Dodatkowe odpłatne usługi
Terminy podatkowe
Przydatne linki
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (53)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Przydatne dane

Szanowni Państwo

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od 1 lutego rozpoczynamy świadczenie usług dodatkowych.

 

Uruchamiamy możliwość skorzystania z usługi biurowo - kancelaryjnej w ramach której będzie można skorzystać z napisania prostego pisma, wypełnienia druków składanych do banków lub do urzędów.

 

CENNIK: (wszytskie ceny podane są w wartości netto, do ceny należy doliczyć VAT weług obowiązującej stawki podatku).

 

 

 

1. 30,00 zł - pismo (z załącznikami) do komornika lub poborcy podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub komorniczym (za każde pismo).

 

2. 30,00 zł - wniosek o przeachowanie kwot kierowane do urzędu skarbowego.

 

3. pisma do ZUS:

 

a) 30,00 zł - pismo do ZUS o przerachowanie wpłaty dokonanej na niewłaściwy rachunek bankowy.

 

b) 30,00 zł - pismo do ZUS o przywrócenie terminu do opłacenia skłdek.

 

c) 30,00 zł - pismo do urzędu skarbowego o przerachowanie wpłaty wpłconej na niewłaściwy rachunek bakowy lub do niewłaściwego urzedu skarbowego.

 

d) 30,00 zł - za każdy druk składany np. w banku, lub do GUS, lub w sprawie "becikowego", itp

 

e) 30,00 zł - za przygotowanie druków do ZUS w związku ze zwolnieniem lekarskim, opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

 

4. 30,00 zł - za inne proste pismo (nie wymagające oceny prawnej, a stan faktyczny nie budzi watpliwości i nie jest skomplikowany).

 

5. od 50,00 zł za sporządzenie zeznania podatkowego nie objętego umową o usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych (każde zeznanie podatkowe, jeśli obejmuje dochody lub przychody nie wynikające z prowadzonych ksiąg podatkowych np. dochody z pracy, przychody z najmu, dochody z umów zlecenie lub o dzieło itp.)

 

6. w przypadku dostarczenia po terminie ustalonym w umowie dokumentów podlegajacych księgowaniu dodatkowa opłata wynosi 200% ustalonego w umowie wynagrodzenia, gdy opóźnienie wynosi do 1 miesiąca i 300% gdy dotyczy przekracza 1 miesiąc, ale nie więcej niż 2 miesiące. Powyżej 2 miesięcy opłata dodtakowa wynosi dodatkowo 10% za każdy dzień opóźnienia.

 

 

Możliwe jest też przygotowanie innych pism i wypełnienie druków, które nie wchodzą w zakres czynności doradztwa podatkowego, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i ceny. 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że powyższe usługi nie obejmują usług doradztwa podatkowego, w tym wszczynających postępowanie, lub czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej (skarbowej - prowadzonej również uprzednio przez UKS), postępowania egzekucjyjnego w administracji, albo w  postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

Pomoc prawna w tych sprawach wymaga osobnego ustalenia z doradcami podatkowymi Kancelarii.

PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .