Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Dodatkowe odpłatne usługi
Terminy podatkowe
Przydatne linki
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (53)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Archiwum wiadomości / 2012

Wazne terminy

PJH

25 lipca 2012r mija termin wpłaty:

- podatku VAT za czerwiec 2012 r.i za II kwartał 2012r oraz złożenia deklaracji VAT-7,VAT-7K VAT-8, VAT-9M, VAT-12

- podatku akcyzowego za czerwiec 2012 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego

- złożenia informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2012 r. i II kwartał 2012r o dokonanych wewnątrz¬wspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Ważne terminy

PJH

20 czerwca 2012r minął termin
- wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2012 dla osób rozliczających się w systemie miesięcznym i uproszczonym oraz za II kwartał 2012r dla rozliczających się w systemie kwartalnym

- wpłaty za czerwiec 2012r pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

( strona 1/1 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .