Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Ogólne warunki świadczenia usług
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (47)
Przepisy prawa (16)
Zmiany w ZUS (13)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (11)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Aktualności / Zmiany w ZUS

Stanowisko w sprawie zmiany formy opodatkowania za rok 2022

Przemysław Jakub Hinc

Szanowni Państwo,

w mediach, po wypowiedziach prominentnych przedstawicieli rządu, rozgorzała dyskusja na temat zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Pozwalam zatem sobie również zabrać głos w tej dyskusji.

Zapraszam do lektury całego tekstu, który zamieszczam tutaj i jest dostępny po przejściu dalej.

Tu zamieszczam tylko podsumowanie dla mniej zainteresowanych szczegółami.

"Trwająca ciągła ingerencja ustawodawcy w system prawa daninowego (podatkowego, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) stanowi naruszenie zasad: stałości, pewności i przewidywalności prawa daninowego, w tym zwłaszcza podatkowego. Niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność prawa podatkowego i szerzej daninowego stanowi też rażące i ciężkie naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i wypływającej z niej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji. Tym niemniej, skoro sprawy przybrały taki obrót, że niemożliwym jest dalsze utrzymanie „podatkowej” części „Polskiego Ładu” bez zagrożenia wykonania przez podatników i płatników nałożonych ustawą obowiązków i nie można zasadnie twierdzić, że „umowa” jaką państwo zawarło z podatnikami (i zobowiązanymi do zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne), to pojawiła się przestrzeń dla głębokiej ingerencji w przepisy ustaw o podatku chodowym oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i umożliwienia zobowiązanym do ponoszenia ciężarów publicznych ponownego wyboru formy opodatkowania i rozliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus. Tym samym państwo powinno umożliwić podatnikom dokonanie w terminie do złożenia zeznania podatkowego za rok 2022 ponownego wyboru formy opodatkowania na podstawie odpowiednich ksiąg podatkowych oraz rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w powiązaniu z tą, na nowo wybraną, formą opodatkowania podatkiem dochodowym.
Jednocześnie nie można znaleźć wystarczającego uzasadnienia do wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, gdyż takie rozwiązanie wprowadziłoby tylko dodatkowy chaos i zdestabilizowało w stopniu ciężkim cały obszar prawa daninowego, przy czym wcale nie gwarantowałoby tego, że w roku 2022 nie zostaną wprowadzone inne zmiany, w innych przepisach, które jednak będą miały wpływ na decyzje podatnika co do wybranej przez niego formy opodatkowania".


Przemysław Jakub Hinc
doradca podatkowy

( Czytaj dalej )

WAŻNE! Od stycznia 2018 r. zapłata składek ZUS na jedno konto!

( Czytaj dalej )

nowa podstawa składek na ZUS od 01-01-2018

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy

( Czytaj dalej )

Od 1 kwietnia nowa wysokość składki do ZUS na ubezpieczenie wypadkowe

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Z początkiem kwietnia zmianie ulegną kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2015 r. zmieni się wysokość składki na ubezpieczenia społeczne, czyli "ZUS 51".

( Czytaj dalej )

Termin zapłaty składek na ZUS

PJH Doradztwo Gospodarcze

Szanowni Państwo

Przypominamy, że do 10 listopada 2014 r. przypada termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zrowotne i Fundusz Pracy za październik 2014 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie i niezatrudniające pracowników, a do 15 listopada 2014 r. przez osoby, które zatrudniają pracowników.

1
2
3
Ostatnia »
( strona 1/3 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
dane osobowe zleceniobiorcy
oświadczenie zleceniobiorcy - druk 2
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie - druk 1
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
. . .