Strona główna
Profil PJH na Fcebook'u
PRZYDATNE DANE:
Terminy dla klientów PJH (3)
Terminy podatkowe i stawki ZUS
RODO
UWAGA! serwis używa cookies.
Tabela opłat cz. 1
Tabela opłat cz.2
Tabela opłat cz. 3
Terminy podatkowe
DRUKI:
Przelewy do ZUS
Wypadki przy pracy
Przelewy do US
Książka kontroli
NAPISZ MAIL:
Zapytanie on-line
Spotkanie z doradcą podatkowym
AKTUALNOŚCI:
Informacje (54)
Przepisy prawa (15)
Zmiany w ZUS (12)
ARCHIWUM WIADOMOŚCI:
2014 (12)
2013 (1)
2012 (2)
2010 (1)
Home / Aktualności / Przepisy prawa

Ulga na złe długi od 2019 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiły istotne zmiany w warunkach stosowania „ulgi na złe długi”. Ze 150 do 90 dni został skrócony okres rozliczenia tej ulgi w przypadku braku zapłaty za wierzytelność (np. za fakturę) i przepis stosuje się "wstecz" od 3 października 2018 r.

( Czytaj dalej )

Mikroprzedsiębiorcy będą składać JPK_VAT od stycznia 2018 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Od stycznia 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przesyłania jednolitych plików kontrolnych dotyczących VAT (JPK_VAT).
Jest to ostatnia grupa, która jeszcze nie była objęta tym obowiązkiem.

( Czytaj dalej )

kasy fiskalne od 01-01-2015 r.

PJH Doradztwo Gospodarcze

Od 01-01-2015 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie nowe grupy podatników.

Bezwzglednie kasy stosować będą musieli lekarze, fryzjerzy, kosmetyczki i prawnicy.

( Czytaj dalej )

DOKUMENTY DO KSIĘGOWANIA

PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Sznowni Państwo

W trosce o prawidłowość rozliczeń Państwa i w zgodzie z wytycznymi otrzymanymi z urzędów skarbowych informujemy, że:
1. w księgach (kpir, księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych i rejestry VAT)ewidencjonowane są dostarczone przez Państwa dokumenty, co do których przyjmujemy domniemanie prawdziwości oraz, że dotyczą wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie dotyczą wydatków osobistych, lub wydatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2. w związku z przepisami prawa podatkowego i bilansowego nie wolno dokonywać księgowania żadnych dokumentów na podstawie kserokopii lub ich skanów (nie dotyczy faktur elektronicznych i przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z odrebnymi przepisami).

Oznacza to, iż tylko na podstawie oryginału faktury lub rachunku dostarczonego do Kancelarii będzie możliwe rozliczenie Państwa kosztów i przychodów. Przyjmujemy zatem założenie, że jeśli dokumenty są dostarczane do Kancelarii, to mają związek z działalnością gospodarczą, a w razie sporu z organami podatkowymi, co do słuszności uwzględnienia wydatku w kosztach uzyskania przychodów i zaewidencjonowania w księgach, wszelkie konsekwencje z tym związane, zgodnie z umową, nie obciążają Kancelarii.

Urzędy skarbowe wskazują też na zagrożenie karami z Kodeksu Karnego Skarbowego w przypadku dokonania takiego zaewidencjonowania dokumentów.


Zarząd PJH Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Od 11 maja zmiany w przepisach dotyczących książki przychodów i rozchodów

www.rcl.gov.pl, stan z dnia 13 maja 2013 r.

W piątek zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 551). Nowe przepisy dostosowują zasady prowadzenia ewidencji do zasad fakturowania obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.

( Czytaj dalej )

1
2
3
Ostatnia »
( strona 1/3 )
PRZYDATNE LINKI:
DRUKI I FORMULARZE do pobrania:
kwestionariusz osobowy pracownika
ZUS ZUA
dane dotyczące zatrudnienia pracownika
ewidencja sprzedazy VAT MARŻA
Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik do umowy zlecenie
. . .